DOMAŽLICE – SRDCE CHODSKA

domazlice_znak plzensky

Domažlice si do dnešní doby v historickém středu zachovaly řadu cenných architektonických památek s gotickými, renesančními a barokními prvky. Historická část, která je městskou památkovou rezervací, obsahuje přes dvě stovky historických objektů. Z nejznámějších, které budí hlavní zájem návštěvníků města, je možno jmenovat věž děkanského kostela, Dolní bránu, Chodský hrad, augustiánský klášter s kostelem, pozůstatky původního městského opevnění, např. hradební Branku a samozřejmě protáhlé náměstí, lemované měšťanskými domy s podloubím.
S historií města je úzce spjato i Chodsko, kde lze i dnes vidět krásné chodské kroje a keramiku a kde ještě žijí lidové tradice.

Chodský hrad

Domažlický hrad sídlo královského purkrabí, zástavních držitelů města a místo starého chodského hradu, byl založen společně s městem v šedesátých letech 13. stol. v jeho jihozápadním nároží. Obdélný půdorys se shodoval s nově navrženými parcelami městské zástavby. Jižní a západní stěnu objektu, posíleného válcovou věží, tvořila městská hradební zeď. Pohostinnost domažlického hradu využili nejednou čeští králové, především Jan Lucemburský a jeho syn Karel. Svoji prvotní funkci plnil jen do počátku 16. stol. V průběhu času zpustl, vyhořel a teprve v letech 1726-1728 byla na jeho zříceninách vystavěna čtyřkřídlá budova využívaná pro potřeby království a později i města. Od roku 1931 je v něm umístěno muzeum.

Od roku 1991 bylo muzeum podruhé ve své historii veřejnosti uzavřeno, tentokrát z důvodu generální rekonstrukce Chodského hradu.Po započatých opravách roku 1992 však v dubnu 1995 – krátce před dokončením rekonstrukce – zachvátil objekt požár. Následná obnova skončila v červnu 1998. Nová expozice je zpřístupněna od května 1999.

Dnes v něm sídlí regionální vlastivědné Muzeum Chodska, malebného kraje na úpatí Českého lesa kolem Domažlic. Expozice představuje bohatou historii a kulturu tohoto regionu. Nachází se zde figurální expozice „Chodská svatba“ , součástí prohlídky je také vyhlídková věž a lapidárium, díle kolekce střeleckých terčů z 19. století, výběr původní chodské keramiky.

Chodský hrad  Chodský hrad Chodský hrad

Domažlická věž

Impozantní válcová věž vytváří od nepaměti neodmyslitelnou dominantu domažlického náměstí i celého města. Většinou je považována za věž kostelní, vybudovanou jako součást raně gotického chrámu. Druhý kostel s válcovou věží bychom v Čechách marně hledali. Nesnáze nastanou při pokusu o datování věže. V odborné
literatuře je považována za součást raně gotického opevnění města. Nejstarší realistické vyobrazení věže přináší kresba města z r. 1592. Zde je věž zaznamenána prakticky v dnešní podobě.

Věž je přístupná veřejnosti, z ochozu je překrásný rozhled po městě i jeho okolí. Věž vystavená na mělkých základech je při výšce 56 m odchýlena od svislé osy o 59 cm a obsahuje 12 pater spojených 194 jednoduchými dřevěnými schody.

Domažlice Domažlice Domažlice Domažlice

Historický střed města

Vedle veřejných, obecních a církevních staveb obsahuje městská památková rezervace Domažlice přes dvě stovky historických domů. Většina těchto domů zasahuje stářím svých sklepních a přízemních prostor do období středověku. náměstí – podloubí Výrazněji lze rozpoznat teprve pozdně gotické a renesanční přestavby, které probíhaly na konci 15. a v průběhu 16. století. Z tohoto období pochází převážná většina slohových domovních portálů i ostatních datovatelných kamenických článků, viditelných na fasádách i skrytých v nitru domů. Městské podzemí obsahuje 2-3 patra sklepů, částečně vyhloubených do jílu. Mimo domů na náměstí, doplněných podloubím, zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích.

Domažlice Domažlice Domažlice Domažlice

Dolní brána

Nejpozoruhodnější a dosud dobře zachovalou stavbou městského opevnění je Dolní, dříve též Pražská brána. Vznikla souběžně s hradbami v 60. letech 13. stol. Její stavba je výsledkem jediné raně gotické fáze, která po staletí zůstala ušetřena výraznějších úprav. Teprve v r. 1905 přistoupilo město k rozsáhlejší opravě.

Domažlice Domažlice

fotky ze dne 08.06.2010

Komentáře jsou vypnuty.