HALLSTATT – KLENOT SOLNÉ KOMORY

Hallstatt Rakousko

Hallstatt je jedním z nejkrásnějších městeček Solné komory. Nachází se na západním břehu stejnojmeného Halštatského jezera (Hallstattersee) při úpatí masívu Dachstein v nadmořské výšce 508 m.n.m.. Návštěva Hallstattu patřícímu ke Světovému dědictví UNESCO je krásným a mimořádným zážitkem.

2004_10_02-Salzburg-05 2004_10_02-Salzburg-07 2004_10_02-Salzburg-32 2004_10_02-Salzburg-18

Historie

Tato oblast byla osídlena již před 4 500 lety. Celé městečko je rozloženo na terasách příkrého břehu jezera. Ještě na konci 19. století se sem nedalo dostat jinak než lodí nebo úzkou horskou stezkou. V roce 1846 narazil důlní inspektor Johann Georg Ramsauer na dvě kostry s bronzovými ozdobami. Později vykopal pozůstatky dalších sedmi mrtvých. Své nálezy ohlásil do Vídně, odkud dostal povolení k dalším vykopávkám. Během 19-ti let odhalil 993 hrobů s asi 6000 nalezenými předměty (jehlice, spony, pásky, náušnice, náhrdelníky, bronzové kotle, vázy, mísy). Díky nálezům bylo celé historické období označeno jako kultura hallstattská (700 let před Kristem až do roku 450 př. n. l.). Celkem bylo v okolí nalezeno kolem 3000 hrobů s 20 000 nalezenými předměty.

2004_10_02-Salzburg-09 2004_10_02-Salzburg-13 2004_10_02-Salzburg-15 2004_10_02-Salzburg-20

Nejvíce se však Hallstatt proslavil těžbou soli. Je zde nejstarší solný důl. Těžba probíhala v dřívějších dobách hlavně povrchově. Byly dolovány kusy soli, které tzv. nosiči nosili v kožených vacích přes rameno. Váha byla asi okolo 45 kg. Některé kusy byly přímo používány jako sůl krmná pro zvířata, samozřejmě většina kusové soli byla dále zpracována.

Sůl z těchto dolů proudila i do Čech a to především po bájných solných stezkách (významné především na Šumavě). Nejstarší stezkou byla ta, která vedla právě z Hallstattu. Sůl se zde ovšem spíše dopravovala po Hallstattském jezeře do řeky Traun a po té dále do Dunaje.

Zrekonstruované solné doly jsou přístupné veřejnosti. Při prohlídce si nejprve v šatně oblečete speciální úbory, aby jste se nezašpinili. Do hory vjedete na malinkatém vláčku. Během prohlídky se sklouznete na dvou skluzavkách, prohlédnete si historické předměty a poslechnete odborný výklad o těžbě soli.

Památky

Na skále nad střechami domů stojí v roce 1520 postavený farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jeho mohutná věž je jedinou dochovanou částí původního kostela z roku 1320. Dvoulodní halová stavba poskytuje přístřeší nejvýznamnější kulturněhistorické památce, mariánskému oltáři, vyřezanému v pozdněgotickém stylu. Tento dvojitý skládací oltář byl zhotoven v roce 1515 gmundenským řezbářem Leonhardem Aistem.

2004_10_02-Salzburg-17 2004_10_02-Salzburg-25 2004_10_02-Salzburg-14 2004_10_02-Salzburg-31

Na sever od kostela se nachází hřbitov a v něm kostnice, která se datuje do 16. století. Je zde uloženo několik set lebek zesnulých. Asi po 20 až 30 letech dochází k exhumaci kostí, jejich nabílení a vyzdobení: Na čele je společně s datem narození a úmrtí napsáno většinou jméno člověka, doplněné namalovaným věncem z dubového listí, břečťanu nebo květin.

2004_10_02-Salzburg-24 2004_10_02-Salzburg-26 2004_10_02-Salzburg-27 2004_10_02-Salzburg-28

Halštatské jezero (Hallstattersee)

Jezero je dlouhé 8 km, široké 1–2 km a až 125 metrů hluboké. Na jezeře je lodní doprava, dříve hojně využívaná pro jediné spojení s okolním světem, dnes součást turistického ruchu. Plavba spojuje městečko Hallstatt s městečkem Obertraun a kulisou plavby je masív Dachsteinu (2996 m.n.m.) a vrchol Sarsteinu (1975 m.n.m.) s dalšími štíty ostatních vrcholků.

2004_10_02-Salzburg-08 2004_10_02-Salzburg-21

PS: fotky ze dne 02.10.2004

DOMAŽLICE – SRDCE CHODSKA

domazlice_znak plzensky

Domažlice si do dnešní doby v historickém středu zachovaly řadu cenných architektonických památek s gotickými, renesančními a barokními prvky. Historická část, která je městskou památkovou rezervací, obsahuje přes dvě stovky historických objektů. Z nejznámějších, které budí hlavní zájem návštěvníků města, je možno jmenovat věž děkanského kostela, Dolní bránu, Chodský hrad, augustiánský klášter s kostelem, pozůstatky původního městského opevnění, např. hradební Branku a samozřejmě protáhlé náměstí, lemované měšťanskými domy s podloubím.
S historií města je úzce spjato i Chodsko, kde lze i dnes vidět krásné chodské kroje a keramiku a kde ještě žijí lidové tradice.

Chodský hrad

Domažlický hrad sídlo královského purkrabí, zástavních držitelů města a místo starého chodského hradu, byl založen společně s městem v šedesátých letech 13. stol. v jeho jihozápadním nároží. Obdélný půdorys se shodoval s nově navrženými parcelami městské zástavby. Jižní a západní stěnu objektu, posíleného válcovou věží, tvořila městská hradební zeď. Pohostinnost domažlického hradu využili nejednou čeští králové, především Jan Lucemburský a jeho syn Karel. Svoji prvotní funkci plnil jen do počátku 16. stol. V průběhu času zpustl, vyhořel a teprve v letech 1726-1728 byla na jeho zříceninách vystavěna čtyřkřídlá budova využívaná pro potřeby království a později i města. Od roku 1931 je v něm umístěno muzeum.

Od roku 1991 bylo muzeum podruhé ve své historii veřejnosti uzavřeno, tentokrát z důvodu generální rekonstrukce Chodského hradu.Po započatých opravách roku 1992 však v dubnu 1995 – krátce před dokončením rekonstrukce – zachvátil objekt požár. Následná obnova skončila v červnu 1998. Nová expozice je zpřístupněna od května 1999.

Dnes v něm sídlí regionální vlastivědné Muzeum Chodska, malebného kraje na úpatí Českého lesa kolem Domažlic. Expozice představuje bohatou historii a kulturu tohoto regionu. Nachází se zde figurální expozice „Chodská svatba“ , součástí prohlídky je také vyhlídková věž a lapidárium, díle kolekce střeleckých terčů z 19. století, výběr původní chodské keramiky.

Chodský hrad  Chodský hrad Chodský hrad

Domažlická věž

Impozantní válcová věž vytváří od nepaměti neodmyslitelnou dominantu domažlického náměstí i celého města. Většinou je považována za věž kostelní, vybudovanou jako součást raně gotického chrámu. Druhý kostel s válcovou věží bychom v Čechách marně hledali. Nesnáze nastanou při pokusu o datování věže. V odborné
literatuře je považována za součást raně gotického opevnění města. Nejstarší realistické vyobrazení věže přináší kresba města z r. 1592. Zde je věž zaznamenána prakticky v dnešní podobě.

Věž je přístupná veřejnosti, z ochozu je překrásný rozhled po městě i jeho okolí. Věž vystavená na mělkých základech je při výšce 56 m odchýlena od svislé osy o 59 cm a obsahuje 12 pater spojených 194 jednoduchými dřevěnými schody.

Domažlice Domažlice Domažlice Domažlice

Historický střed města

Vedle veřejných, obecních a církevních staveb obsahuje městská památková rezervace Domažlice přes dvě stovky historických domů. Většina těchto domů zasahuje stářím svých sklepních a přízemních prostor do období středověku. náměstí – podloubí Výrazněji lze rozpoznat teprve pozdně gotické a renesanční přestavby, které probíhaly na konci 15. a v průběhu 16. století. Z tohoto období pochází převážná většina slohových domovních portálů i ostatních datovatelných kamenických článků, viditelných na fasádách i skrytých v nitru domů. Městské podzemí obsahuje 2-3 patra sklepů, částečně vyhloubených do jílu. Mimo domů na náměstí, doplněných podloubím, zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích.

Domažlice Domažlice Domažlice Domažlice

Dolní brána

Nejpozoruhodnější a dosud dobře zachovalou stavbou městského opevnění je Dolní, dříve též Pražská brána. Vznikla souběžně s hradbami v 60. letech 13. stol. Její stavba je výsledkem jediné raně gotické fáze, která po staletí zůstala ušetřena výraznějších úprav. Teprve v r. 1905 přistoupilo město k rozsáhlejší opravě.

Domažlice Domažlice

fotky ze dne 08.06.2010